تعرفه تبلیغات در کانال های تلگرام ( هر کلیک ۲۰۰ تومان میباشد )

شاید تبلیغ شما ( شامل متن، عکس، لینک، ویدیو و … ) میلیون ها بار در کانال های عضو سیستم ها دیده شود، ولی فقط زمانی هزینه از شما کسر میشود که روی آن کلیک شود.

با محدود کردن نمایش تبلیغ در دسته بندیهای موضوعی ، هر کلیک ۵۰ تومان افزایش خواهد یافت ( ۲۵۰ تومان )

پس از درج تبلیغ ( ایجاد کمپین ) و شروع نمایش، گزارش ها قابل رویت خواهد بود و میتوانید ببینید که تبلیغ شما در چه کانال هایی در حال نمایش هست

زمان استارت تبلیغ شما بین ۱ تا ۳ روز خواهد بود و این بستگی به ترافیک تبلیغاتی دارد