طراحی سایت آنلاینر

آیا میدانید پنل های ارسال پیامک در سامانه ما دارای بانک شماره های مشاغل و اصناف نیز میباشد ؟

منتشر شده در دسته: آیا میدانید, اخبار, مقالات

بانک شماره های مشاغل و اصناف با تفکیک و به روز رسانی مستمر

تعداد شماره های هر گروه انتهای آن درج شده

بانک مشاغل کشوری ( ۲۴ زیر شاخه, ۰)
آموزش ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۳۳)
اتومبیل ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۶۵)
استخدام ( ۰ زیر شاخه, ۹۸۹)
املاک تهران ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۳۰)
املاک حومه تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۸)
املاک شهرستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۸۶)
پزشکی و زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۵۷۸)
چاپ و تبلیغات ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۲۱)
حمل و نقل ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۰)
خدمات ( ۰ زیر شاخه, ۴۸۵۰)
خدمات بازرگانی ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۳۲)
خدمات در منزل ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۲)
خدمات ساختمانی ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۱۳)
خدمات صنعتی ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۱۷)
سیر و سفر ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۰)
فرهنگ و هنر ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۵)
لوازم و اثاثه ( ۰ زیر شاخه, ۴۲۱۸)
مالی و اداری ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۰)
مجالس و مراسم ( ۰ زیر شاخه, ۴۳۳)
موبایل و تلفن ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۹)
ورزش ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۹)
کار و سرمایه ( ۰ زیر شاخه, ۸۲۶)
کامپیوتر و اینترنت ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۵۲)
کشاورزی و دامداری ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۸۷)
پزشکان ( ۱۲ زیر شاخه, ۰)
انجمن آزمایشگاه دکتری ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۶۴)
انجمن علوم آزمایشگاهی ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۸)
بیهوشی ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۴)
پزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۲۳۷)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۹۸۸)
جراح تهران ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۷)
چشم ( ۰ زیر شاخه, ۸۶۴)
دامپزشک ( ۰ زیر شاخه, ۸۷۸)
روانشناسان ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۸)
زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۴۰)
غدد ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۵)
مغز و اعصاب ( ۰ زیر شاخه, ۴۵)
پزشکان ۲ ( ۱۸ زیر شاخه, ۰)
انجمن آزمایشگاهی دکتری ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۵۱)
انجمن علوم آزمایشگاهی ( ۰ زیر شاخه, ۸۴۱)
انجمن غدد ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۹)
پزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۲۴۴)
پزشکان تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۹۸۸)
پزشکان و پرستاران ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۱۹)
جراحان تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۸)
چشم پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۸۰۵۳)
دامپزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۳)
دانشکده دندان پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۲)
دندان پزشکان دانشگاه تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۸۰)
دندان پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۱۵)
روانشناسان ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۸)
متخصصان بیهوشی ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۵)
متخصصان زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۵۰)
متخصصان مغز و اعصاب ( ۰ زیر شاخه, ۹۷)
نظام پزشکی ارومیه ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۴)
نظام پزشکی کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۵)
پیمانکاران ساختمانی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۳۳)
دانش آموزان سری ۱ ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۵۳۶)
دانش آموزان سری ۲ ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۹۰۹)
رانندگان ( ۱ زیر شاخه, ۰)
رانندگان ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۸۳۷)
ساختمان ( ۱ زیر شاخه, ۰)
مرتبط با ساختمان ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۰۷)
سهامداران کشور ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۰۴۹)
طلا و جواهر ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۶۳)
مدیران شرکت ها و کارخانه ها نسخه ۹۱ ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۴۷۲)
مدیران شرکت ها و کارخانه ها نسخه ۹۱ قسمت دوم ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۳۱۳)
مدیران ( ۴ زیر شاخه, ۰)
مدیران ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۳۹)
مدیران اوقاف ( ۰ زیر شاخه, ۸۷)
مدیران بیمه ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۸)
مدیران فروش برق صنعتی ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۳)
مهندسین بر اساس شهر ( ۱۳ زیر شاخه, ۰)
آذربایجان غربی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۰۰)
اردبیل ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۸۳)
اصفهان ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۶)
تنکابن ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۶)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۵۸)
رامسر ( ۰ زیر شاخه, ۵۱)
گرگان ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۳۷)
گلستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۱۹)
لرستان ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۰)
کرج ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۰۲)
کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۰۹)
کرمانشاه ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۵۰)
یزد ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۱۰)
مهندسین براساس رشته تحصیلی ( ۹ زیر شاخه, ۰)
برق ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۴۷)
ترافیک ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۳)
شهرسازی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۳)
عمران ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۳۸۲)
متفرقه ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۰)
معماری ( ۰ زیر شاخه, ۷۳۱۶)
مکانیک ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۰۷)
نظام مهندسی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۲۹۵)
نقشه کشی ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۲)
نظام مهندسی استانها ( ۱۵ زیر شاخه, ۰)
آذربایجان غربی ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۵۲)
اردبیل ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۰۷)
اصفهان ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۲)
تنکابن ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۵)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۹۰۸)
رامسر ( ۰ زیر شاخه, ۵۰)
ساری ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۶۴)
گرگان ( ۰ زیر شاخه, ۳۳۰۷)
گلستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۰۱)
لرستان ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۱)
مازندران ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۴۹)
مرکزی ( ۰ زیر شاخه, ۹۳۵)
کد ۹۱۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۱)
کرج ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۲۶)
کرمانشاه ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۶۸)
وکلا ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۲۸۴)
وکلا ( ۲ زیر شاخه, ۰)
وکلا ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۶)
وکلای کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۲)

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پنل ارسال اس ام اس - اس ام اس مارت پیشرو در ارائه خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه از سال 1388

* دارای 3 و 4 خط اختصاصی رایگان به انتخاب شما + 1 خط 8 رقمی عمومی
* بانک شماره های سراسر ایران + جامع ترین بانک مشاغل و اصناف
* امکان تفکیک جنسیت و سن + کد پستی + منطقه و محله + ارسال بر اساس دکل های موبایل (BTS)
* پشتیبانی از اپراتورهای 1000 – 3000 – 5000 و خط ثابت
* گزارش تحویل دقیق + بازگشت هزینه ارسال های نا موفق + حذف شماره های تکراری
* تعرفه پیامک پایین و مقرون به صرفه
* و صد ها امکان کاربردی دیگر
جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

از خصوصیات بسیار مهم در این سامانه میتوان به : امکانات وسیع ، تعرفه پایین پیامک، پشتیبانی واقعی ، بروز بودن و ارسال سریع آن اشاره کرد.تعرفه ارسال پیامک با خطوط 1000 حداقل 100  ریال – با خطوط 3000 حداقل 120  ریال - با خطوط 5000 حداقل 100  ریال میباشد.برای اطلاع از امکانات کامل سامانه  اینجا کلیک کنید

نمایندگی پنل اس ام اس

 

ایمیل انبوه تبلیغاتی

برخی از مشتریان ما  (برای دیدن لیست تصادفی مشتریان اس ام اس مارت کلیک کنید )

آتلیه کودک