تعرفه تبلیغ در کانال های تلگرام بر اساس کلیک

تعرفه تبلیغات در کانال های تلگرام ( هر کلیک ۲۰۰ تومان میباشد ) شاید تبلیغ شما ( شامل متن، عکس، لینک، ویدیو و … ) میلیون […]