پیام کوتاه باشگاه های ورزشی

آنچه در ادامه مي خوانيد برخي از ويژگي هاي سرويس پيام كوتاه SMSMART براي باشگاه هاي ورزشي مي باشد :  تبریک اتوماتیک تولد ورزشکاران و ارائه […]