پیام کوتاه برای دفاتر امام جمعه

آنچه در ادامه مي خوانيد تعدای از کاربرد های پیام کوتاه برای دفاتر امام جمعه مي باشد :    ۱٫ ارسال پیام جهت دعوت عموم به […]