ارسال پیام کوتاه برای فرمانداری ها

شما در اين بخش مي توانيد برخي از ويژگي هاي پنل پيامك براي فرمانداري ها را مشاهده كنيد :    ۱٫ هماهنگی اداری بین اعضا ء […]