آیا میدانید فلسفه ۱۶۰ کاراکتری بودن پیامک‌ها چیست ؟

شخصی که بیش از همه در راه افتادن SMS یا پیامک نقش داشت، مردی آلمانی به نم فریدهلم هیلبرند بود. او که برای گروه GSM کار […]
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.